Ειδικές κολλήσεις

Η Agrometal αναλαμβάνει ειδικές κολλήσεις, συγκολλήσεις μετάλλων παντός τύπου.