Κατασκευές αγροτικών και γεωργικών μηχανημάτων

Κατασκευές αγροτικών και γεωργικών μηχανημάτων

Κατασκευές γεωργικών και αγροτικών μηχανημάτων κοχλιοφόρου κίνησης, μηχανήματα  με μεταφορική ταινία όλων των διαστάσεων, Ραντστικά, Ψεκαστικά Αναρτώμενα, Στελεχοκόπτης εδάφους όλων των διαστάσεων.