Μηχανουργικές εργασίες.

Με ακρίβεια και  αξιοπιστία αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως μηχανουργικές εργασίες και την εκτέλεση σύνθετων μηχανουργικών εργασιών. 

Χρησιμοποιώντας  σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και άρτια τεχνική κατάρτιση
εξασφαλίζουμε  υψηλή ποιότητα προϊόντων.

Μηχανουργικές εργασίες – τόρνος με διάφορα υλικά όπως αλουμίνιο, inox, σίδηρο και άλλα υλικά σε τόρνο ακριβείας.