3D Εκτυπωτής

Ο 3D Εκτυπωτής χρησιμοποιείται από την Agrometal για την τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) και την κατασκευή τριών διαστάσεων στερεών αντικειμένων.